Spolek pro obnovu tělesné zdatnosti
Vytvořil:
© 2010 B.A.T. Program s.r.o.
KdeKdyJak.cz

Zásady správného držení těla

1. Hlava vzpřímená, vytažená vzhůru temenem ve směru svislé osy těla. Při stoji zády ke stěně se hrbol kosti týlní dotýká stěny, brada svírá s krkem úhel přibližně 90°, pohled směřuje vpřed. Myšlená spojnice zevního očního koutku a vrcholu boltce ušního je vodorovná. Vrchol krční lordosy je 2 cm na C4 - C5.

2. Ramena jsou mírně stažena vzad a dolů.

3. Hrudník je rozšířen, břicho zataženo. Vrcholem je mečíkovitý výběžek hrudní kosti.

4. Horní část pánve je vytočena vzad, dolní část vpřed stahem břišního a hýžďového svalstva. Vrchol bederní lordosy 3 cm na L3 - L4.

5. Dolní končetiny jsou napnuty v kolenních kloubech, váha přenesena vpřed a na vnější část chodidel.

 

Kontrola držení těla

Cvičenec stojí zády ke stěně a dotýká se jí patami, lýtkovými svaly, hýžděmi, hrudní kyfosou a hrbolem kosti týlní. Při správném držení je hloubka krční lordosy nejvýše dva centimetry a bederní tři centimetry.

Kontrola symetrie postavy

Při správném držení ve stoji jsou ramena v jedné rovině, příčná osa pánve vodorovná, rovnoběžná s osou ramen; trojúhelníky tvořené trupem, pažemi a boky jsou stejné. Pokud tomu tak není, jedná se o skoliotické držení, tj. vychýlení páteře do strany.