Spolek pro obnovu tělesné zdatnosti
Vytvořil:
© 2010 B.A.T. Program s.r.o.
KdeKdyJak.cz

Lidské tělo

Lidské tělo bylo odedávna jedním z hlavních témat tvorby umělců, poskytovalo jim nevyčerpatelný

zdroj inspirace. Již v antice vznikl ideál člověka daný známým „ve zdravém těle zdravý duch“. Tento

ideál převzal i Miroslav Tyrš (zakladatel Sokola).

A jaká je skutečnost? Pohlédněte kolem sebe, či pohleďte do zrcadla. Ve velké většině případů se o žádné kráse mluvit nedá. Ochablé svalstvo, svěšená ramena, odstávající lopatky, vystouplé břicho. Ochablé držení těla je typické pro velkou část populace. Zkonfrontujte tuto skutečnost se sochou Doryfera od Polykleita ze Sikyonu (asi 470 – 423 př. n. l.) Tato socha se stal kánonem proporcí mužského těla v antice. Do jaké míry se jí vaše proporce blíží? A nejen Doryforos (obr. vpravo, omluvte sníženou kvalitu historické fotokopie), ale také další díla antiky mohou být vzorem.

 

Příčina je v člověku samotném. Snadno navykl na pohodlný způsob života a zapomněl na pohyb, který je mu vlastní. Nezatěžované svalstvo ochabuje a postava se hroutí a přicházejí další problémy – třeba dnešní civilizační mor - bolesti zad. K nápravě stačí málo – pravidelně cvičit a sportovat. Již na začátku minulého století Dr. Mensedicková (zakladatelka ženské TV) tvrdila: „porušení správného držení těla a tím i správného pohybu je hřích:

 

1. na zdraví,

2. na účelnosti pohybu,

3. na vzhledu člověka,

4. na výrazu pohybu.“

 

A pokračuje: „ Špatné návyky pohybové, jež mají různé a mnohé příčiny, lze pak cvičením přeměnit na zvyky správné, ovšem jen prací na sobě.“ K tomu účelu vytvořila systém cvičení, který si nezadá s řadou dnes módních cvičebních systémů.

Držení těla úzce souvisí s celou řadou faktorů. V první řadě ovlivňuje dýchání! „Zhroucené“ tělo nemůže nikdy správně dýchat. Také svalový systém bezprostředně komunikuje s držením. Může být příčinou vadného držení, a to nejen svalstvo ochablé, ale také nerovnoměrně vyvinuté – tzv. svalová dysbalance – vzniklé např. v důsledku jednostranného tréninkového zatížení sportovců. V neposlední řadě se do držení těla promítá náš psychický stav. Člověk skleslý na duchu, v depresi, strachu bývá shrbený, sešlý, schoulený do sebe. To rozhodně není charakteristické pro člověka zdravě sebevědomého, přímého pohledu.

Držení těla představuje dynamický a komplexní jev. Promítá se do něho řada skutečností, z nich některé jsou uvedeny výše. Většinu z nich můžeme správným a pravidelným cvičením o náležité intenzitě kladně ovlivnit. Také u lidí s bolestmi v zádech, s migrenózními bolestmi hlavy a v některých případech také u „neplodných“ žen, můžeme pozorovat odchylky od správného držení. Primární terapií pak bývá cvičení, pohyb (viz např. Děti paní Mojžíšové). Je tedy jen na člověku samém, jak se zachová vůči svému tělu.

 

Co je při cvičení důležité?

1. Cvičit systematicky a pravidelně.

2. Nezanedbávat dýchací cvičení.

3. Přesně dodržovat polohy cviků.

4. Každé cvičení musí být kontrolované a promyšlené.

5. Procítit pohyb, uvědomovat si pohyb svalů.

6. Rovnoměrně zatěžovat všechny svaly těla (příkladně pokud budete každý den jen běhat, nezachrání vás, ani kdybyste běhali 20 km).

7. Pokud možno cvičit ve zdravém prostředí.

8. A hlavně cvičit v klidu a beze spěchu.

 

Níže je několik "kontaktů", které jsem sice připravil před drahnou dobou, ale neztratily nic ze své aktuálnosti. Zachycují základní postavení, obvykle vlevo provedené dobře, vpravo špatně (krom obrázku předposledního, tam je to naopak). Všimněte si a zachovávejte především postavení hlavy (v ose páteře, brada není zvednutá ani přitažená k tělu, pozice rukou, prohnutí páteře) - rozdíl je zřejmý nazvdory nižší kvalitě obrazového materiálu.