Spolek pro obnovu tělesné zdatnosti
Vytvořil:
© 2010 B.A.T. Program s.r.o.
KdeKdyJak.cz

Pár slov k dýchání

Dýchání patří mezi životně důležité funkce organismu. Ač je vrozeným nepodmíněným reflexem, neumí lidé přesto podle jogínů, a nejen jich, správně dýchat. Dýchají totiž povrchně. Příčiny lze vidět v sedavém způsobu života a vůbec vlivech civilizace. Přitom není činnosti organismu, která by nebyla přímo či nepřímo spojena s dýcháním.

Podle jógy má kvalita dýchání vliv na délku života. Čím pomaleji a povrchněji dýcháme, tím kratší čas žijeme. Pomalé, hluboké a rytmické dýchání má tedy také z tohoto hlediska svůj význam. Jóga připisuje dýchání o hodně větší význam než je pouhá výměna dýchacích plynů. Vyspělý jogín dokáže plně kontrolovat svůj fyzický a duševní stav (je například schopen zpomalit činnost srdce apod.).

Skutečná podstata „zázraků“ z Východu tkví v pranajámě (jogínském dýchacím cvičení). Život jogína se neměří počtem dní, ale počtem dechů. Jogín dýchá pomalu, rytmicky a hluboko. Takové dýchání posiluje činnost dýchacího systému, umožňuje dostatečný přívod kyslíku do organismu a jeho psychickou kontrolu.