Spolek pro obnovu tělesné zdatnosti
Vytvořil:
© 2010 B.A.T. Program s.r.o.
KdeKdyJak.cz

Správná váha

Správná váha (hmotnost) je předmětem častých debat. Už jsem uvedl, že při opětovném zahájení sportovní činnosti může být obezita u některých sportů limitujícím faktorem. Lehká nadváha se upraví v momentě, kdy zajedeme režim s pravidelným sportováním, ale s chorobnou formou obezity není úplně nejideálnější zkoušet běhat. To pak pohybově-oporový aparát trpí. Pro určení správné váhy se dnes nejčastěji používá index Queteletův, známý jako populární BMI (Body mass index).

BMI = hmotnost (kg) / výška2 (m)

 

Vyhodnocení:

pod 18,5 podváha

18,5-25 ideální váha

25-30 nadváha

30-35 mírná obezita   

35-40 střední obezita

nad 40 mortická obezita