Spolek pro obnovu tělesné zdatnosti
Vytvořil:
© 2010 B.A.T. Program s.r.o.
KdeKdyJak.cz

Poškození Achillovy šlachy

Jednou z častých příčin přerušení nebo ukončení tréninku nejen u vrcholových sportovců je poškození Achillovy šlachy (dále AŠ). Nejčastější příčinou poškození je:

- přetížení nadměrnou tréninkovou zátěží

- špatná obuv (tlak na AŠ)

- biomechanické odchylky, zejména:

             valgosní chodidlo (do X)

            valgosita bérce (do X)

            pes cavus (vada nohy, při níž je noha vyklenutá, má vysoký nárt – vysoká klenba)

            pes calcaneus (noha hákovitá)

            zkrácení lýtkového a stehenního svalstva

            odchylka osy končetiny o více než 2°

Rozeznáváme tři druhy přetížení AŠ:

a) akutní – pokud syndromy trvají do 2 týdnů

b) subakutní – 2–6 týdnů

 c) chronické (dlouhodobé)

Bolest bývá nejčastěji lokalizována 2 – 5 cm proximálně od úponu šlachy na kost patní (os calcaneus). Jde o místo, kde je prokrvení šlachy přirozeně omezené.

Zánět AŠ je nezbytné odlišit od:

- únavové zlomeniny calcanea

- kompresivního syndromu

- bursitidy

Pro chronické potíže je typické, že se bolesti během rozcvičení mění, rozvíjejí se po ukončení tréninku, přetrvávají do druhého dne. Zlepší je mírné rozcvičení. Při akutních potížích je největší poškození soustředěno peritendiosně (obal šlachy), ale u chronických příznaků se vyvíjejí změny degenerativního charakteru přímo ve šlaše (tendinitis).

Příznaky (typické pro zánět, především u peritentidinity, zánět šlachy je v tomto zákeřnější):

- bolest (nebývá u akutního zánětu šlachy, dostavuje se později, ale o to horší), při rozcvičení často ustupuje a objevuje se zase po ukončení zatížení

- zarudnutí

- otok

- crepitus (na pohmat „třasknání“ na postiženém místě, typické pro peritendinitidu)

- zatuhnutí

K přetížení vede zejména:

1. Opakované přetížení svalu vede ke svalovému zkrácení a poklesu flexibility, což vede k nedokonalé relaxaci šlachy v klidu

2. Opakované zatížení svalů vede k poruše vlastností kolagenu – analogické zlomenině z přetížení,

Chronická tendinitida (zánět AŠ) i peritenditida je charakterizována postupným nástupem bolesti, na rozdíl od náhlého počátku bolesti při parciální ruptuře.

Léčba je dlouhodobá!!! Trápí-li vás bolest AŠ, je třeba zajít k lékaři již v akutní fázi. Chronická se léčí špatně, resp. lze říci, jakmile jednou přejde poškození do chronické formy, bude vás už vždy limitovat.  

Pomáhá klid, v akutní fázi ledování, antiflogistika, rehabilitace (náprava případných ortopedických odchylek, vyřešení svalové rovnováhy a pasivně některé z rehabilitačních procedur – vždy však indikovaných lékařem). Návrat po zánětu AŠ či parciální ruptuře nemá cenu uspěchat, AŠ je prostě AŠ.