Spolek pro obnovu tělesné zdatnosti
Vytvořil:
© 2010 B.A.T. Program s.r.o.
KdeKdyJak.cz

Léčebná tělesná výchova při poruchách dynamiky páteře

Jedním z průvodních znaků současného životního stylu je výskyt bolestí zad. Ta se nevyhýbá ani pravidelně sportujícím lidem. Příčin je několik, od špatného držení těla až po jednostranné zatížení. Přinášíme proto pár cviků, které vám mohou pomoci. Ovšem hned v úvodu je třeba říci, bez pravidelnosti cvičení neočekávejte výsledky. Cviky se provádějí pomalu a plynule. Každý cvik je prováděn asi 5x. Celé cvičení trvá asi 15 až 20 minut.
 
 VLEŽE NA ZÁDECH
1. Vzpažit, protáhnout do dálky, setrvat v protažení několik vteřin, pak pozvolna uvolnit.
2. Pokrčit obě kolena, opřít chodidla o podložku. Natáhnout jedno koleno a drobně kmitat nataženou nohou nad a pod úrovní pokrčeného kolena druhé nohy. Páteř přitisknout k podložce.
3. Pokrčit obě kolena a přitáhnout k břichu, vzpažit. Položit obě vpravo (vlevo), obě ramena a paže tisknout k podložce, vysoké skrčení zůstává, takže se koleno přiblíží k lokti upažené paže.
4. Pokrčit obě kolena, vzpažit a současně zvedat pánev (most), vdech, připažit, přitisknout celou páteř zpět do podložky a přitahovat kolena k hrudníku, výdech (kolébka).
5. Unožit jednu dolní končetinu, překřížit přes druhou, zpět.
6. Paže volně podél těla, šlapání kola dopředu a dozadu.
7. Pokrčit obě kolena, paže zkřížit na hrudi a vzápětí si sedat a vydechovat. Hlavu zvedat nejdříve. Při zpětném pohybu položit na podložku kost kříže, pak ostatní páteř. Nakonec hlavu.
VLEŽE NA BOKU
1. Přednožit a opřít špičku o palec, vysoko zanožit- výdrž, zpět do přednožení.
2. Skrčit koleno vrchní nohy k hrudníku, obejmout pod kolenem a protáhnout do zanožení.
VLEŽE   NA BŘIŠE
1. Ruce složit pod čelo dlaněmi dolů, zvednout hlavu a paže, zaklonit trup.
2. Vzpažit a zvedat křížem pravou dolní končetinu a levou horní končetinu a obráceně.
3. Ruce složit pod čelo, střídavě skrčovat a přitahovat dolní končetiny bokem k pažím (plížení).
4. Plavání, styl prsa (jen rukama).
PODPOR KLEČMO (NA VŠECHNY ČTYŘI)
1. Střídavě zanožovat pravou a levou.
2. Otočit trup vlevo, vzpažit levou nazad povýš, ruka ukazuje ke stropu, hlava sleduje pohyb.
3. Sed na paty, ruce do vzpažení, co nejdále protáhnout a ručkovat vlevo.
4. Klek vzpřímený, vzpažit, vdech, uvolnit.