Spolek pro obnovu tělesné zdatnosti
Vytvořil:
© 2010 B.A.T. Program s.r.o.
KdeKdyJak.cz

Kruhový trénink

Jednou z nejúčinnějších metod kondičního tréninku je kruhový trénink. Jeho výhodou je velká variabilita, relativní nenáročnost na prostor a pomůcky při zachování vysoké účinnosti, možnost přesného dávkování zátěže, účinnosti cvičení, pestrost a efektivnost. Kruhový trénink může mít mnoho modifikací, které vyplývají z jeho univerzální použitelnosti pro cílený rozvoj žádaných pohybových schopností. Nejčastěji se však KT používá pro rozvoj základní kondice v přípravném období a v obnovovacím mikrocyklu při dvouvrcholové sezoně.
Základní zásady:
počet stanovišť 6-12
počet opakování 6-20 (podle zaměření), příp. 20-90 s
přestávky mezi cviky 1:1 až 4:1 (20 s cvičení, 5 s přestávka), někdy se tzv. odpočívá následujícím cvikem
počet sérií 3-6
přestávky mezi sériemi 3-6 min podle charakteru kruhového tréninku
počet tréninků týdně 3
Schéma kruhového tréninku
Pro obecnou kondici je důležité cvičit všechny hlavní svalové skupiny, což je možné i výběrem cviků bez nářadí a náčiní. Zjednodušené schéma zahrnuje cvičení svalů dolních končetin, paží a pletence ramenního, břišních svalů a zádových svalů. Postupujeme od větších svalových skupin k menším.
Vhodná cvičení pro základní kondici (lze cvičit i doma v pokoji)
Dolní končetiny
- přeskoky přes stoličku snožmo bokem
- výskoky z dřepu
- angličani (ze vzporu ležmo skokem zanožení, zpět a výskok z dřepu, modifikace výskok po jedné, druhá skrčmo vzhůru)
- odrazy na místě nebo skoky přes švihadlo (snožmo, jednonož, střídavě)
- odraz do přednožení skrčmo, dalším odrazem zanožení skrčmo
- švihadlo
Horní končetiny
- kliky (modifikace s nohama výše, příp. noha přes nohu, karatistické na kotnících prstů, s tlesknutím)
- kliky v podporu vzadu (mezi židlemi)
- kliky na jedné ruce
- shyby
- výmyky na doskočné hrazdě
Břišní svaly
- leh-sed (nohy v různém uhlu, přímé i šikmé břišní svaly, ruce v týl nebo na prsou skřižmo)
- klasické sklapovačky a jejich modifikace (skrčmo, střídavě pravý loket k levému kolenu apod.)
- stěrače (vleže na zádech přednožit a nohy střídavě kontrolovaně pokládat vpravo a vlevo)
- vleže na boku zvedat nohy snožmo
Zádové svaly
- vleže na břiše zanožování (modifikace kraulové nohy, střídavě)
- vleže na břiše zvedat trup, ruce v týl (přímo i šikmo)
- v podporu klečmo střídavě - pravá DK zanožit levá HK vzpažit a naopak 
- kolíbka